Om tjenesten
Kort beskrivelse Tjenesten skal gi hjelp til barn under opplæringsmessig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp.
Kriterier/vilkår Tjenesten gis til barn som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp uavhengig om de går i barnehage eller ikke.
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

HVORDAN FÅ TJENESTEN

Virksomhet for barnehager er ansvarlig for tjenesten.  

 

Det er spesialpedagogisk team ved Virksomhet for barnehager som forestår det meste av denne opplæringen og det er Virksomhet for barnehager som er behandlende instans både i forhold til søknad og vedtak knyttet til denne opplæringen.

 

For spørsmål knyttet til søknad, vedtak og klageadgang og spørsmål knyttet til opplæringen som forestås av spesialpedagogiske team tas det kontakt med:

 

Leder eller konsulent på Virksomhet for barnehager (Rådhuset), tlf. 62 57 35 00.

 

OM TJENESTEN

 

For å få innvilget søknad om spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder må det foreligge en uttalelse fra Hedemarken interkommunale PP - tjeneste (HIPPT) som tilrår en slik opplæring,  jf. Opplæringsloven § 5-7.

 

 

 

Hjelp vedr. henvisning kan du få ved henvendelse til din barnehage, til Hedemarken interkommunale PP – tjeneste (HIPPT) eller ved henvendelse til Virksomhet for barnehager, jf. punkt 3.

 

 

 

ANNEN INFORMASJON

 

Opplæringen følger det ordinære barnehageåret. Opplæringen kan maksimalt gis over 44 uker gjennom et barnehageår.   

Virksomhet for barnehager er ansvarlig for tjenesten.  

Det er spesialpedagogisk team ved Virksomhet for barnehager som forestår det meste av denne opplæringen og det er Virksomhet for barnehager som er behandlende instans både i forhold til søknad og vedtak knyttet til denne opplæringen.

For spørsmål knyttet til søknad, vedtak og klageadgang og spørsmål knyttet til opplæringen som forestås av spesialpedagogiske team tas det kontakt med:

Leder eller konsulent på Virksomhet for barnehager (Rådhuset), tlf. 62 57 35 00.

OM TJENESTEN

For å få innvilget søknad om spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder må det foreligge en uttalelse fra Hedemarken interkommunale PP - tjeneste (HIPPT) som tilrår en slik opplæring,  jf. Opplæringsloven § 5-7.

 

Hjelp vedr. henvisning kan du få ved henvendelse til din barnehage, til Hedemarken interkommunale PP – tjeneste (HIPPT) eller ved henvendelse til Virksomhet for barnehager, jf. punkt 3.

 

ANNEN INFORMASJON

Opplæringen følger det ordinære barnehageåret. Opplæringen kan maksimalt gis over 44 uker gjennom et barnehageår.   

 

 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Leder eller konsulent på Virksomhet for barnehager (Rådhuset), tlf. 62 57 35 00.

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2009-12-22